Skład Zarządu

Józef Januszkiewicz - Prezes

Adam Sowiński - Zastępca Prezesa

Ireneusz Szlachta - Sekretarz

Krzysztof Łyskawa - Członek

Marek Pauliński - Członek

Roman Włodarczyk - Członek

Marek Pachciarz - Członek