Opłaty

Opłaty za egzaminy:

Egzamin mistrzowski -  1521,00 złotych

Egzamin czeladniczy -    761,00 złotych

Egzamin sprawdzający-  254,00 złote 

 

- Egzamin czeladniczy poprawkowy -    380,00 złotych

- Egzamin mistrzowski poprawkowy -   760,00 złotych 

- Wydanie duplikatu świadectwa -           26,00 złotych