Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza

W homilii bp Edward Janiak zachęcał do oddawania czci Niepokalanemu Sercu Maryi. - Maryja stała się matką każdego człowieka. Tylu ludzi oddając się Maryi zostaje umocnionych na duchu w wierze. Maryja jest dla nas pośredniczką i kto Jej powierzy swoje życie, to nie znaczy, że ono będzie bez krzyża, ale człowiek jest mocniejszy duchowo, by ten krzyż dźwigać – mówił celebrans.

Dodał, że Matka Boża jest niedoścignionym wzorem dla każdego człowieka. - Zwracajmy się do Niepokalanego Serca Maryi, która potrafi pokrzepić, pocieszyć, dać moc – prosił kaznodzieja.

Apelował do rzemieślników, aby wartości chrześcijańskie przekazywali następnym pokoleniom. - Proszę Was, byście mieli tę świadomość, że w sprawach wiary Pan Bóg posługuje się ludźmi, żebyście umieli przekazać następnym pokoleniom wszystkie te piękne tradycje, które są związane z rzemiosłem, ale też te chrześcijańskie, z których wyrastamy. W Roku Jubileuszowym 1050-lecia chrztu Polski pamiętajmy o tych, którzy nas ochrzcił, nauczyli modlitwy i korzystania z sakramentów świętych. Dzisiaj za pośrednictwem Maryi dziękujemy za dar wiary – powiedział bp Janiak.

Wraz z biskupem kaliskim modlili się: ks. kan. Dariusz Kowalek, proboszcz parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie, ks. kan. Ryszard Dziamski, proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha w Kobiernie, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje Cechów Rzemiosł Różnych, Bractwa Kurkowego i krotoszyńskich szkół.

Istnienie takiej instytucji, jakim jest Izba Rzemieślnicza, skupiająca liczne cechy rzemieślników, to wielki prestiż i wyniesienie rzemiosła krotoszyńskiego do wysokiej rangi, pokazującej jego tradycję oraz siłę. Placówka służyć będzie społeczności rzemieślniczej w zdobywaniu wszelkich kwalifikacji zawodowych, a uczniom odbywającym naukę zawodu da szansę  uzyskania tytułów czeladniczych na miejscu, przed powołanymi w tym celu komisjami. Wierzymy, że otwarcie to początek dalszego rozwoju Izby Rzemieślniczej dla służby rzemiosła, uczniów i lokalnej społeczności.

Po Mszy św. bp Edward Janiak poświęcił Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą, a oficjalnego otwarcia dokonał Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Otwarcie Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej zaszczycili swoją obecnością:

- prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik

–Biskup Edward Janiak

- Ksiądz Kanonik Dariusz Kowalek

- Ksiądz Kanonik Kapelan Rzemiosła Krotoszyńskiego Ryszard Dziamski,

- Krzysztof Kaczmarek, sekretarz powiatu

- Julian Jokś, radny Sejmiku Wojewódzkiego

- burmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke

- burmistrz Koźmina Wlkp. Jarosław Ratajczak

- Przewodniczący Rady Sulmierzyc Adam Orzeszyński

- dyrektor Spółdzielni Rzemieślniczej Anna Barczyńska

 - przewodniczący rady Spółdzielni Rzemieślniczej Marek Pachciarz

- Bractwa Kurkowe Krotoszyna, Koźmina Wielkopolskiego i Rozdrażewa

- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Grzempowska

- Radni Miasta Krotoszyna, Maria Właśniak i Sławomir Augustyniak

- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie, Krzysztof Grobelny

- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. Wojciech Łukomski

- dyrektor Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szko0ła Zawodowa w Kobylinie, Alicja Grzempowska

- kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie, Piotr Gabryelczyk

- kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, Joanna Tyrakowska

- przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pogorzeli, Pani Arleta Pencak

poczet sztandarowy Sulmierzyc, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach,   

- poczty sztandarowe krotoszyńskich Cechów

- członkowie powołanych Komisji Egzaminacyjnych Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

- honorowi Członkowie Cechu

- emeryci

- członkowie cechu,

Zaproszonych gości powitał Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Józef Januszkiewicz.

Drodzy goście koleżanki i koledzy, droga młodzieży!

To właśnie w tym miejscu mieści się nowo otwarta Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza. Cieszą się z tego nasi poprzednicy, ale najwięcej radości sprawia, to nam, bo właśnie w tym budynku tętni  życie, życie rzemieślnicze. Działa tutaj 5 cechów, jeden który wiedzie prym, i cztery z powołania sekcji branżowych, oprócz tego działa Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Mamy tutaj 6 sal lekcyjnych i salę komputerową, biura i salę narad. Przez nasz ośrodek przewinęło się w roku 2015 ponad 1100 uczniów. Od czasu, gdy zostaliśmy Izbą, potoczyła się lawina spraw, które trzeba było załatwiać, na korzyść młodzieży ośrodka i na korzyść rzemieślników. W naszym Ośrodku młodzież ma spotkania z  przedstawicielami Inspekcji Pracy w ramach zajęć lekcyjnych. W ośrodku odbywają się także spotkania z Urzędem Skarbowym w Krotoszynie.

Podjęliśmy rozmowy, z e-rzemiosłem, reprezentowanym przez Antoniego Odzimka, który zastępuje w tych rozmowach obecnego tu Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika. Sprawy te, będą miały wielką rangę ogólnopolską. Moim zdaniem, sprawami tymi niedługo powinien się zająć Kongres Rzemiosła Polskiego. W obecności Starosty między Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą a ZSP nr 3 im. Jana Pawła II zostało podpisane porozumienie o współpracy i patronacie nad klasami wielozawodowymi. Rezultat tego porozumienia mogą Państwo ocenić przy konsumpcji, bo to właśnie ta szkoła przygotowała dzisiejszy poczęstunek. Powołaliśmy 25 komisji egzaminacyjnych składające się z członków o sprawdzonych, wieloletnich  kwalifikacjach do pełnienia funkcji w komisji. Będzie, to wielkie wyróżnienie gdy Pan prezes zechce wręczyć powołania do  komisji. Najważniejszą sprawą przed nami, to rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej a jej uwieńczeniem będzie uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych w obecności władz izbowych i samorządowych. 

zobacz zdjęcia